Столова гра є сорта гры, котру люде грають повекшыні за столом. У сучасності існуе велике чісло гер по цілым світі. Найзнамійшы гры суть Монополі, Скребл, Осадникы зос Катана, Каркасон або Актівіті. Даколи за столову гру ся триме і шах.

Гра Каркасон