Соціалізм (з латиньского socialis дружный, сполоченьскый) є в ужшім змыслї слова демократічна ідеолоґія, котра кладе головну вагу на солідаріту, і котра вірує, же бы економіка і далшы ветвы сполочности мали быти централно ряджены. В шыршім змыслї слова загорнює піля демократічного соціалізму тыж комунізм.

Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.