Пропаґанда (од лат. propagare — оголошовати, росшырёвати, розмножовати) — є росшырёваня поглядів і інформацій за цілём выклинаня або зосилнїня даякых становиск або дїянь. Є то сістематічне вытварёваня потребного сполоченьского почутя за помочі презентованя сістематічно упорядкованых ідей, теорій, поглядів, доктрін ці ідеолоґій. Частёв пропаґанды є тенденчне пояснёваня і модіфікація становиск залежно од актуалной сітуації і пересвідчіня о правилности пропаґованой ідеї.

Америцька пропаґанда. Плаґат з другой світовой войны представує Нїмецько і Японію як монштрум, котре ся дасть заставити лем за помочі звышеной промысловой выробы.
Совєтьска пропаганда ославляла єдинство совєтьскых републік

Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.