Переклад (языконаука)

Переклад є писемный перевод тексту з єдного языка до другого, ці уж іде о текст умелецькый, одборный, популарно-науковый, адміністратівный, реліґійный, мануал на хоснованя апарату іпод. У умелецькім перекладї є важный перевод нелем обсягу, але і естетічных годнот тексту і індівідуалного штілу автора. У остатнїх видів перекладу переважує потреба на точность і зрозумілость.

Перекладатель звычайно перекладать з чуджого языка до свого материньского. Потребує высше знаня обидвох языків, окрім того і знаня лінґвістікы, штілістікы, літературной теорії і теорію перекладу, припадно історію перекладу.

Науковым дослїджованём в области перекладу (і тлумачіня) ся занимать наукова область транслатолоґія.

Три виды перекладу

едітовати

Хоць найчастїша форма перекладу є перевод міджі двома чуджіма языками, годен в прінціпі розлишовати три виды перекладу (подля Романа Джакобсона):

  • інтерліґвалный, т.є. міджіязыковый – найзнаміша форма перекладу
  • інтралінґвалный, т.є. внутроязыковый – перевод в рамках єдного языка, наприклад модернізація старого тексту, котрый бы про днешнёго чітателя не быв зрозумілый
  • інтерсеміотічный, т.є. міджізнаковый – перевод міджі різныма знаковыма сістемами, наприклад при філмовій адаптації роману

Референції

едітовати

Тоты даны суть часточно або цалком основаны на перекладї статї Překlad на чеській Вікіпедії.