Місто ці варошґеоґрафічно вымедженый утвар населїня, про котрый є характерістічна сукупность ознаків, котры го одрїзняють уд сила (валалу). Суть то передовшыткым релатівна великость в порівнаню із селом, высока густота населїня, компактность і концентрація хыж, тіпічна демоґрафічна, соціална і професійна штруктура жытелїв (обвыкло не роблять в польногосподарстві, но наспак, в обходї, промыслу, службах) і понуканя адміністратівных, едукачных, торговых і културных функцій про шыршу околіцю.

Місто

  Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.