Драматург, англ. dramaturge, русс. завлит — литератор, наятый конкретнов компаниев або театром; литературный радник в театрѣ, филмовой компании, котрый редагуе и адаптуе тексты, складуе програмы и репертуар, контактуе в тых вопросах з актерами и вонкашныма организациями.[1]

Не кажда драма, написана писательом (драматиком) е вгодна про инсценацию без адаптации. Дакотры просто суть написаны як литература про читаня, а зовсѣм не надають ся на сцену, напримѣр, трагедия Фауст од Гете.[2] Зато е професия драматурга выглядована и жадный театер не обыйде ся без него.[3]

Драматург в театрѣ[4]
 • адаптуе и редагуе драмы, граны и новы, оригиналны тексты и переклады, жебы ся годили про сцену;
 • слѣдить за репертоаром лѣпшых театрох и новинками литературы, информуе о них директора;
 • навщѣвуе пробы, давать языковы рады актерам и варуе о хыбах;
 • навщѣвуе премьеры и давать пропозиции директорови;
 • складуе сезонный репертоар;
 • оцѣнюе поданы до постановкы драмы, оцѣнюе и давать рады зачаточникам (актерам и драматикам).
Ottův slovník: функции драматурга (оригинал)
...má na starosti hlavně posuzováni zadaných kusů, sestavování repertoiru, obsazování rolí a vůbec všechny artistické záležitosti týkající se dramatické literatury a hereckého umění. Tak upravuje a opravuje kusy starší i nové, původní í preklady, aby se hodily ku provozování. Sleduje repertoir vynikajících divadel a upozorňuje ředitele na znamenité novinky jednotlivých literatur. Jest přítomen divadelním zkouškám, zejména zkoušce čtené, při níž činí účinkujícím potřebné výklady všeobecné i zvláštní, týkající se jednotlivých úloh; kromě toho dostavuje se do zkoušky počáteční a hlavní a dle potřeby i do jiných zkoušek. Při zkouškách i představení dbá mezi jiným též toho, aby mluva herců byla správná a přesná, a upozorňuje na chyby činěné. Navštěvuje každou činoherní premiéru a činí po jejím provozování řediteli případné návrhy. Řediteli předkládá před početím zimního i letního období zvláštní saisonní pořad her a účastní se mimo to též sestavování týdenního pořadu. Jest přítomen zkouškám začátečníků, kteří se hlásí k divadlu, a podává úsudek o jejich způsobilosti. Navrhuje řediteli angažování nových nevyhnutelných sil činoherních a zaměstnání členů činohry. Mladším spisovatelům, kteří zadávají kusy, bývá rádcem, dávaje jim pokyny týkající se hlavně techniky dramatu.

Ottův slovník naučný, том 7, с. 929.


Драматург в музицѣ (напримѣр, радиовый)[5]
 • слухать нову и стару музику, формуе датабазу и архив радиа;
 • выберать музику, яка буде звучати в програмѣ;
 • контролуе, жебы не были нарушены авторске право и платны легислативны нормы;
 • рядить ся властнов интуициев и смаком, але тыж анализуе реакцию аудитории.

Жерела и одказы

едітовати
 • Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 1–28. Vyd. J. Otto. V Praze, 1888–1909.
 • Daniel Baláž: Výber hudby Rádia_FM je tancom na tenkom ľade. //Рravda, 2013-01-16 Доступне онлайн
 • Юлия Ожерельева: ЗАВЛИТ: ОНИ ДЕЛАЮТ ТЕАТР. Доступне онлайн
 • Татьяна Шабалина: Драматург. //Энциклопедия «Кругосвет» Доступне онлайн

Референции

едітовати
 1. Гесло Драматург в Collins English Dictionary; одчитане 7.01.2019
 2. Татьяна Шабалина: Драматург.
 3. Юлия Ожерельева: ЗАВЛИТ: ОНИ ДЕЛАЮТ ТЕАТР.
 4. Ottův slovník naučný, том 7, с. 929.
 5. Daniel Baláž: Výber hudby Rádia_FM