Домова война або тыж горожанска война є такый озброєный конфлікт, в котрім обідві боюючі стороны творять (холем счасти) жытелї єдного штату боюючі справила на ёго теріторії.

Ілустратівный образчік ґрупы боёвників в Чеченії

Вгодну сітуацію на выник войны представлює слаба централна влада при выразнім реліґійнім, соціалнім ці націоналнім шпанованю, або екзістенції явного утиску ясно дефінованой части жытелїв. Засадный вплив може походити з історії даного штату або области.

Прічіны

едітовати
 
Памятник ґеноціды у Рвандї, до котрой вела домова война знеприятеленых Гуту і Тутсі

Міджі основны прічіны вынику домовых войн належать націоналны і етнічны розлукы, моценьскы, господарьскы і ідеолоґічны розлукы тай реліґійны розлукы. Не все але годен войны подля того роздїлїня шпеціфіковати, бо даколи можуть быти основаны на веце прічінах (наприклад в домовій войнї в Росії ся боёвало як з ідеолоґічных, так з націоналных прічін, много повстань Ірів проти Брітаньскій надвладї было мотівованых як націонално, так і реліґійно).

Націоналны розлукы

едітовати

Найчастїшы прічіны такой войны суть в пожадавках єднотливых етнік ці націй жыючіх внутрї многонаціоналных штатів, векшынов ходить о пожадавку автономії ці одторгнутя части теріторії країны, або о усиля дакотрого з етнік перебрати контролю над ряджінём штату. Прикладом може быти домова война в Югославії і їх наступницькых штатах, война в Косові і война у Рвандї.

Моценьскы і ідеолоґічны роспоры

едітовати

Моценьскы роспоры, наприклад о особу ці партію стоячу на чолї країны, або ідеолоґічны роспоры о форму штатного зряджіня можуть вести так само ку домовій войнї. Тоты припады суть днесь найчастїшы в розвоёвых країнах, але годен їх найти і в історії тыж найрозвинутїшых країн. Прикладом можуть быти фіньска домова война, російска домова война ці іспаньска домова война. Прикладом зо сучасности є домова война в Непалї.

Реліґійны розлукы

едітовати

В сучасній добі не суть реліґійны домовы войны барз часты, часто ся навеце комбінують з націоналныма або моценьскыма войнами. Прикладом реліґійных домовых войн можуть быти гусітьскы войны в чеськых країнах в 15. сторочу.