Діалект (од ґрецького -«ιδιόμα» -dialegomai — бісїдовати, говорити, повідати) — різновид языка, якый ужывають, як то для бісїд міджі людми, звязаными міджі собов єдным місцём їх прожываня. Діалект є сістемов языкового сполкованя (способ комунікації), котра ся уплатнює переважно у неформалній вербалній комунікації. Діалект є комбінованов лінґвістічнов формов ідіом.

Далше чітаня

едітовати
  • Гнатюк В. Лірники. Лірницькі пісні, молитви, слова, звістки і т. п. про лірників повіту Бучацького. В кн.: Етн. зб., т. 2. Л., 1896;
  • Жирмунский В. М. Нац. язык и социальные диалекты. Ленинград, 1936;
  • Horbach O. Argot in Ukraine. НТШ. Філол. секція. Proceedings, 1. H.-Й. - Париж, 1952;
  • СУЛМ. Лексика і фразеологія. К., 1973;
  • Дзендзелівський Й. О. Арго волин. лірників. «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej» (Warszawa), 1977, t. 16;
  • Дзендзелівський Й. О. Укр. бурсацько-семінарський жаргон серед. XIX ст. На мат-лі повісті «Люборацькі» А. Свидницького. «Studia slavica» (Budapest), 1979, t. 25, fasc. 1/4;
  • Винник В. О. Опрацювання лексики обмеженого вживання у Словнику української мови. В кн.: Слово і фразеологізми у словнику. К., 1980.

Референції

едітовати

<references>