Ботаніка або рослинопис ці фітолоґія є природна наука спадаюча до великой области наук біолоґічных. Дослїджує гев часть природы, котру означуєме терміном флора, т.є. рослины і вшытко, што з нима звязане. В рамках ботанікы можете одрїзняти далшы шпеціалізованїшы науковы области, як ґеоботаніка, фітоґеоґрафія, морфолоґія рослин, палеоботаніка, фізіолоґія, сістематіка, еколоґія, анатомія рослин і подобно.

Ботаніка

Флорістіка є конарём ботанікы, котрый ся занимать гляданём, становлёванём і евідованём рослинных видів на даякій теріторії.

Історія ботанікы

едітовати

Історія ботанікы мать корїня в устній передачі палеолітічного чоловіка, котрый ся жывив вылучно збером плодів. Очівісны проґресівны знаня реґіструєме в часї неолітічной револуції - переходї чоловіка к польногосподарству. Векшый інтерес о саму рослину ся вказав уж в старых Атенах у Арістотелового учня Феофраста. В Европі быв по добу середовіка векшынов інтерес лем о лїчівы ефекты рослин, котры были записованы до тзв. гербарїв.

  Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.