Юрій Панько

(Напрямленый з Юрий Панько)

Доц. ПгДр. Юрій Панько, к.н. (3. мая 1933 р., Рокытів коло Гуменного - 22. юна 2017 рока, Орябина), вызначный русиньскый філолоґ, лінґвіста, славіста, лексікоґраф, автор сучасного словацько-русиньского словника, першый директор Інштітуту русиньского языка і културы в Пряшові.

Юрій Панько.png

Народив ся в русиньскім селї Рокытів коло Гуменного, там скончів народну школу, а пак в рр. 1945-53 ся учів в гуменьскій російскій ґімназії, де здобыв матуру. Штудовав україньскый язык і літературу, по чім, од 1957 р., учів в середнїй школї в Старій Любовни. В меджічасї екстерно штудовав російскый язык і літературу в Пряшові, а в 1962 р. ся став асістентом при Катедрї російского языка і літературы на Універзітї П. Й. Шафарика. Од 1964 р. быв ашпірантом на універзітї в Бырнї (днешня Масарикова універзіта), а в 1970 р. здобыв званя ПгДр. на основі докторьской дізертації. В 1975 р., не по своїй волї, мусив одыйти з роботы на універзітї, будучі пак технічным робітником в шпыталю, учітелём в Старій Любовни і выхователём на інтернатї в Пряшові. В 1990 р. ся вернув на Катедру російского языка і літературы УЙПШ в Пряшові (в 1991 р. обгаїв кандідатьску дізертацію, а в 1994 р. ся габілітовав на доцента), де до одходу на пензію вів лекції із сінтаксісу російского языка.

По політічных перемінах конця 1980-х років ся актівно залучів до русиньского оброджіня, будучі єдным з главных кодіфікаторів русиньского языка на Словакії, автором і співавтором публікацій з области правил русиньского языка, є автором сучасного двойтомного словацько-русиньского словника і другых лексікоґрафічных публікацій.

Найвызначнїшы роботыРедагувати

  • Панько Ю. К орфоґрафії русиньского языка // InfoРусин 5/2008, ст.8.
  • Панько Ю. Нормы русиньского правопису. – Пряшів, 1992.
  • Панько Ю. Русиньско-русько-україньско-словеньско-польский словник лінґвістічных термінів. – Пряшов, 1994. – С. 21.
  • Ябур, В., Панько, Ю.: Правила русиньского правопису. Пряшів: Русиньска оброда, 1994.
  • PAŇKO, Juraj (2012-15) Slovensko-rusínsky slovník/Словацько-русиньскый словник, 2 томів. Prešov: Rusínska obroda na Slovensku.

Жерела и одказыРедагувати