Міста Україны (подля населїня): Роздїлы міджі ревізіями