Інджінїрінґ — є технічна дісціпліна, котра аплікує технічны і науковы познаня, хоснує законы природы і природных і людьскых середків на творїня матеріалів, будов, строїв, апаратів, сістем і процесів, котры сповнюють беспечностны і функчны крітерії з оглядом на економіку, громаду і жывотну околіцю.

Чоловік выконуючій інджінїрінґ ся зове інжінїр, причім ся по нїм выжадує цертіфікат способности к тїй дісціплінї, наприклад інжінїрскый діплом. Інжінїры помочов імаґінації, одшацованя і мыслїня хоснують математіку, техніку і практічны скусености при дізайнї, выробі і роботї хосновных річей і процесів. Інджінїрінґ загорнює много шпеціалізацій, котры ся занимають проблемами звязаныма з вывоём істой сорты выробку або і з хоснованём даякой технолоґії.

Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.